Contextualització

En la línia de les escoles actives i catalanes del grup de En la línia de les escoles actives i catalanes del grup de Coordinació Escolar de Rosa Sensat de Barcelona, es creà l’escola “Centre 1” a l’any 1967.

Els seus “principis bàsics”, es poden resumir en: escola catalana, de pedagogia activa, de treball en equip, amb participació efectiva dels pares, democràtica i amb caràcter públic: sense discriminació de l’alumnat per raons de sexe, econòmiques, religioses, polítiques, lingüístiques o intel·lectuals.

El creixement de l’Escola dugué a adquirir (amb aportacions voluntàries de pares, mestres, simpatitzants i col·laboradors) un terreny a les afores de la ciutat de Lleida i s’inaugurà l’any 1973.

Integrada al col·lectiu d’Escoles per l’Ensenyament Públic Català (CEPEPC) des de feia uns quants anys, quan s’aprovà la Llei que contemplava la integració d’aquest tipus d’escoles dins la Xarxa Pública Catalana, l’Escola passà a formar part de la Xarxa d’Escoles Públiques de la Generalitat de Catalunya l’any 1983.

L’Escola està concebuda arquitectònicament seguint els conceptes de la Pedagogia Activa en espais oberts.

És un centre públic, la llengua vehicular del qual és el català. Es considera un centre que promou la pedagogia progressista. Fomenta els valors democràtics i ètics. De concepcions ideològiques i confessionals pluralistes. És una escola que età fortament compromesa amb la societat, es basa amb un model de gestió participatiu i democràtic., ja que el treball en equip té molta importància.

Forma als alumnes en respecta a la diversitat atenent als drets i llibertats fonamentals; la coeducació s’impregna en totes les àrees.

Referent al projecte lingüístic el Català és la seva llengua vehicular i la sistematització de la llengua castellana comença el primer any de cicle inicial de primària; la primera llengua estrangera s’incorpora a Cicle inicial.

Com s’ensenya el procés de lectura? (metodologia)

Utilitzen un model constructivista basat amb la teoria de l’Ana Teberosky. A P3 inicien a la lectura, començant pel nom de l’alumne, pel què és més significatiu.

Quins materials utilitzen? (editats, d’elaboració pròpia…)

El material que utilitzen per ensenyar a llegir, són llibres de l’editorial “Edebé” anomenat “construint paraules”, tot i que tenen pensat canviar el material l’any que ve. També solen utilitzar molt material improvisat i propi, com llibres que porten els alumnes de casa, cartes que envia l’escola als pares, frases que solen utilitzar en el diàleg entre els alumnes, etc. (el material improvisat és el més significatiu possible pels alumnes i sobretot ens centrem amb frases, paraules, etc. que girin entorn al seu centre d’atenció, per tal d’activar la motivació dels alumnes per aprendre a llegir, ja que hi atorguen un significat).

Com s’atén als diferents nivells a l’hora de treballar el procés d’adquisició de la lectura? (organització dins de l’aula)

Normalment treballen la lectura amb petits grups, per poder veure el nivell que tenen els alumnes. També per grups de 12 – 13 alumnes, els hi proporcionen classes de reforç.

Com s’avalua el procés lector? (anecdotaris, diaris, av. Inicial, av. Final…)

A l’inici de curs es fa una avaluació inicial de cada alumne, per veure de quin nivell parteix, també es té amb compte els registres del curs anterior de cada alumne. Durant el procés d’ensenyança – aprenentatge es fa un seguiment individualitzat, on periòdicament s’escriu en el registre de l’alumne el ha fet durant la sessió. A final de curs, es fa es fa una avaluació final, on es té en compte tant el procés que ha seguit l’alumne com l’evolució que ha fet des de la seva primera lectura a la última que s’ha treballat.

Tota aquesta informació que van traient mitjançant les avaluacions, s’anota en uns registres, amb graelles, que cada alumne té el seu.

Coordinacions entre P5 i primer hi ha? (Informe, reunions…)

Abans de començar el curs, sempre fan una reunió de coordinació entre els mestres que han tingut l’alumne en el curs anterior i els que el tenen en el curs actual. En aquestes reunions es comenta el procés que ha seguit cada alumne durant el curs, mitjançant els registres personals de cada alumne. Per tant els/les mestres de P3 es reuneixen amb les de P4, aquestes també es reuneixen amb les de P5 i tots els cursos fan el mateix, ja que cal treballar de manera coordinada per poder dur a terme una bona feina i que els alumnes aprenguin de la millor manera possible, la lectura.

Anuncios

RSS Tecnologia i discapacitat

  • Se ha producido un error; es probable que la fuente esté fuera de servicio. Vuelve a intentarlo más tarde.
Anuncios

A %d blogueros les gusta esto: